Tiszaeszlári friss hírek
Papp Lajos szívsebész fórumot tartott Tiszaeszláron
FacebookTwitterIWIWSatartlapGoogle bookmark

Más országokhoz viszonyítva nincs probléma a hazai egészségügyi ellátással, véli Papp Lajos szívsebész. A világutazó professzor fórumot tartott Tiszaeszláron, ahol arról is beszélt, nemcsak az ellátás fontos, az embereknek főleg az életmódjukra kell odafigyelni.

 

 
…és a valóság képekben is!
FacebookTwitterIWIWSatartlapGoogle bookmark
Az Önkormányzatunk által megvásárolt ingatlan esetében az első szemrevételezés során megállapítható volt, - a képen is látható- hogy szabálytalan áramvételezést valósítottak meg, vélhetően télen így fűtöttek hősugárzókkal.
 
Az E-ON szakemberei kiérkezésük után megállapították a szabálytalan áramvételezést, és megkezdték a képen is látható életveszélyes házilagos vezetékkötés eltávolítását.
 
Az épület kert felőli részét a patkányok és egyéb rágcsálók összefurkálták, a tetőszerkezet ezen részét – úgy tűnik – 40 – 50 éve javították utoljára.
 
Az épület út felőli frontja az elülső helyiség, belülről ilyen állapotot mutatott az életveszély elhárításának szükségessége miatt megkezdett bontás előtt.
 
Az egykoron konyhaként használt helyiség belső „elrendezése”.
Mindenféle szemét, építési törmelék, valamint emberi ürülék nyomai voltak felfedezhetőek több helyütt is . 
 
Egy valamikori melléképületet – mint a képen is látható – évekkel korábban már a beton alap és egy hátsó ablak kivételével lerombolták, a kert pedig évek óta gazt termett. Ennyit arról a valótlan állításról, hogy művelték a kertet. 
 
Ezen a vidéken valaha minden ingatlanhoz tartozott ásott kút. Ezt itt szeméttel dobálták tele, szennyezve a talajt és a talajvizet. 
A szeméttel teledobált kút közvetlen környezetében több helyen gépkocsi gumiabroncsok és gépkocsi ülések égetésének nyomai voltak felfedezhetőek, ugyanis ezek a teljesen primitív emberek az égetés során visszamaradó 1-2 kg rozsdás fémszármazék hasznosításáért, annak sokszorosára tehető gumit és gépkocsi ülésszivacsot égethettek el, nagymértékben szennyezve környezetünket. 
 
A kert távolabbi részén több zsáknyi használt gyermek pelenka és egyéb kommunális szemét tette „változatossá” az évek óta csak parlagfüvet és egyéb gazt termő kertet.
 
Nagyüzemi áramlopás, autógumi égetés és emberi ürülék a konyhában
FacebookTwitterIWIWSatartlapGoogle bookmark
…és a valóság. 
A történetben szereplők gyerekeivel jelentős és sokszoros gondok, viselkedésbeli problémák adódtak és ezért akarta a gyámügy nevelőszülőkhöz juttatni, a talán még jó útra téríthető kiskorúakat, s ezen intézkedés elől menekültek el szüleik és vitték magukkal a gyerekeket is megyénk más településére. S ijedtségükben a szabálytalan áramvételezéshez használt vezetéket is az oszlopra akasztva hagyva.
Azonban a jelek szerint az ottaniak sem marasztalták őket, igaz a hozzánk érkezett információk szerint, ott is nagyon sok problémát okoztak az ottlétükkel, s vállalva akár a sokszor kezelhetetlen, tanárokat és társaikat is fenyegető és fizikailag bántalmazó gyerekeik esetleges nevelésbe vételének elrendelését, és mégis visszajöttek Tiszaeszlárra.
Engedtessék meg, hogy ne örüljünk nekik.
Mert ha egy általános iskolás gyerek azt kiabálja az osztálytársai előtt tanárának, hogy az apjával majd megöleti, ha az hazatér a börtönből, ha kést hord az iskolába és azt a tanári jelentések szerint elő is veszi, mutogatja, ha osztálytársai közül többeket ököllel többször is arcon üt úgy, hogy azoknak a szemhéja felrepedt, s a rendőrséget is értesíteni kell, ha ezen testvér gyerekek közül több, többször cigarettázik az iskolában, és kérdésre azzal dicsekszik, hogy anyja készíti, tölti neki a cigarettát, ha tanáraival, társaival állandóan trágár módon beszél, ha az iskola berendezéseit, a radiátort , a székeket, az asztalokat, bútorzatot naponta rugdalja, ha tanárát leköpi, ha a társait körzővel szurkálja , ha a tanárának, aki emiatt szólni mert, azt kiabálja, hogy meg fogja ölni, ha a testvére, aki a másik állandó rendbontó, a tanároknak állandóan visszafelesel, ha minduntalan verekszik, osztálytársa orrát betöri, tanárát kézével hasba üti, és még sorolhatnánk hosszasan a történteket – nos, ha ilyenek történnek, akkor nyilvánvalóan megelőlegezhető, hogy előbb, vagy utóbb, de a gyámügy intézni fogja a kiskorú kiemelését a családból, a saját és a társadalom biztonsága érdekében.
 
Még akkor is, ha egy tiszalöki, szocpolos csalásokra szakosodott bűnöző, meg egy helyi tiszaeszlári uzsorás bűnöző uszítja és hergeli, a vele az uzsora bűncselekmények miatt, kapcsolatot ápoló személyeket az igazság és a rend ellen.
 
Nagy Tibor 
polgármester
Tiszaeszlár
 
Európai Uniós támogatás segítségével újul meg a Tiszaeszlári Háziorvosi- és fogorvosi rendelő (projektzárás)
FacebookTwitterIWIWSatartlapGoogle bookmark

 
Európai Uniós támogatás segítségével újul meg a Tiszaeszlári Háziorvosi- és fogorvosi rendelő (képek)
FacebookTwitterIWIWSatartlapGoogle bookmark

 

 

 

 

 
Európai Uniós támogatás segítségével újul meg a Tiszaeszlári Háziorvosi- és fogorvosi rendelő (projektindítás)
FacebookTwitterIWIWSatartlapGoogle bookmark